Image

SimRail S.A. w drodze na giełdę

W dniu dzisiejszym spółka SimRail S.A. zawarła z firmą Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowę o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect oraz świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Oprócz wypełnienia obietnic złożonych naszym inwestorom przy założeniu spółki, działanie to w naszej ocenie pozwoli na dalszą ekspansję rynkową w branży realistycznych symulatorów, jak również intensyfikację prac nad nowymi grami oraz dodatkami do już istniejących projektów, m.in. poprzez stworzenie dodatkowych zespołów developerskich.

gpw dzwonek cc 1200x800

 

 

------SimRail