Image
Image

SimRail S.A. to spółka powołana do życia w wyniku współpracy PlayWay S.A. i SimKol sp. z o.o. Firma jest producentem i wydawcą gier oraz twórcą oprogramowania do zastosowań edukacyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia obu spółek SimRail S.A. może rozwijać i tworzyć swoje produkty na najwyższym poziomie.

------SimRail