Image

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy SimRail S.A.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Zarząd spółki SIMRAIL S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), w trybie art. 402 § 3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. w siedzibie Spółki, to jest w Katowicach przy ulicy Juliusza Kossaka 7 (40-653 Katowice). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpocznie się o godzinie 11.00.

Pełne zawiadomienie dostępne w pliku.

 

------SimRail