01 grudzień 2020

Wezwanie akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, SimRail Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Juliusza Kossaka 7, 40-653 Katowice, NIP: 6342983109, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:…